Bid mee of voeg je gebed toe!

 
 

Voeg je gebed toe!

250
Lieve heer in de hemel Heilige maagd Maria en alle heiligen We vragen U on gerechtigheid van het hof vandaag voor ons gezin Zo veel ellende gehad laat het ook eens meezitten amen🙏🙏
Ik bid mee! - 0 mensen bidden mee


God ik breng Larissa tot U ze is niet geslaagd in haar examen wiskunde vandaag wild U haar zegenen met een herkansing Amen
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Als jullie hebben meegebeden voor het vluchtelingen gezin. ..God hoort, het gaat beter. Dank!
Anoniem
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Het spijt me ik zie net dat ik per ongeluk mijn tweede gebed 3 x heb geplaatst. Dit was niet mijn bedoeling. Excuses voor het ongemak. Mvg A.
Ik bid mee! - 0 mensen bidden mee


Lieve Vader ik wil ook bidden voor mijn oudste broer hij zit nu al bijna 13 jaar in de gevangenis hij heeft een crimineel verleden maar lang geleden heeft hij ook voor U gekozen maar U daarna losgelaten.Heer wilt U tot hem spreken dat hij U aanvaard
Ik bid mee! - 2 mensen bidden mee


Lieve Vader ik wil ook bidden voor mijn oudste broer hij zit nu al bijna 13 jaar in de gevangenis hij heeft een crimineel verleden maar lang geleden heeft hij ook voor U gekozen maar U daarna losgelaten.Heer wilt U tot hem spreken dat hij U aanvaard
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Bijbeltekst van de dag

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’
Lieve Vader ik wil ook bidden voor mijn oudste broer hij zit nu al bijna 13 jaar in de gevangenis hij heeft een crimineel verleden maar lang geleden heeft hij ook voor U gekozen maar U daarna losgelaten.Heer wilt U tot hem spreken dat hij U aanvaard
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Lieve Vader ik wil bidden voor mijn lieve middelste broer en zijn lieve vrouw, al heel lang is hun diepst verlangen ernaar om een kindje krijgen,iedereen om hen heen krijgt kinderen.Zij zijn ook Uw trouwe kinderen en ze houden ontzettend veel van U.
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Wilt u bidden voor een oplossing in een vluchtelinggezin in Amsterdam.Dat de zoon slaagt voor zijn examen en uit huis kan;voor mildheid, liefde en wijsheid voor de vader.
Anoniem
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee

1Graag gebed voor mijn overgewicht , dat de Heer mij helpt om verantwoord te eten en te drinken en dat mijn snoeplust mag verminderen
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Here God, laten de mensen respect hebben voor alle dieren . Omring de dieren met respect en liefde en laat de mensen inzien dat ze hen niet verwaarlozen en mishandelen. bij slachthuizen van varkens/vee laten inzien dat het diervriendelijk gaat!!
Anoniem
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Lieve Vader, ik vraag U om Uw hulp voor mijn moeder, die last heeft van artrose en een ongewenste bolling van de rug. Genees haar alstublieft en zegen ook haar huwelijk aUb, in Jezus Naam, Amen
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Ik vraag gebed voor redding van mijn kinderen, alsook voor mijn man en schoondochter. Voor mijn jongste zoon die in een diep dal zit. Dat hij nieuwe levensvreugde en levenskracht ontvangt, dat Hij Jezus aanneemt als zijn Redder en Verlosser, dat hij
Anoniem
Ik bid mee! - 8 mensen bidden mee

1Dank u God dat onze puberzoon nu veel minder somber en verdrietig is. Dank u dat er mensen hebben meegebeden. Hij is minder somberder en ik maak me minder zorgen nu om hem. De kracht van het gebed is al meerder keren bevestigd.
Anoniem
Ik bid mee! - 6 mensen bidden mee


God, het is geweldig dat u honden heeft geschapen met een bedoeling. Ze brengen vreugde in mensen hun leven en kunnen levens weer draaglijk maken Een dier kan ons laten beseffen waar het echt draait om in het leven om genegenheid, eerlijkheid,trouw.
Anoniem
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Ik dank u Vader voor de genezing van mijn vrouw Heleen. Toen Uw zoon uitriep aan het kruis 'het is volbracht'stierf Hij voor onze zonden en ziekten. Dank U voor 4 mei dat wij haar genezing lijfelijk zullen mogen aanschouwen.
Ik bid mee! - 8 mensen bidden mee


Willen jullie bidden voor me, ben al heel lang ziek en moe van het slechte slapen. Gaat steeds slechter met me. Gods zegen jullie allen!
Ik bid mee! - 9 mensen bidden mee


Here U kent mij ik vraag aan U of U mij wilt genezen van mij rug klachten (tinteling linkerbeen) en ik vertrouw op U Here U bent de Redder,Genezer tot in Eeuwigheid, DanK Here voor alles wat U in mij Leven hebt gedaan.
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


God, wees met allen in de wereld die enorm verdriet hebben om hun dierbaren die overleden of gewond zijn na aanslagen. Laat liefde overwinnen en de strijd stoppen. Wees hen bij en laat uw goedheid overwinnen.
Anoniem
Ik bid mee! - 5 mensen bidden mee


dat een zoon/broer zijn ouders/broers bij hem laat komen om hem te ondersteunen tijdens zijn ziekte en dat ze nu welkom zijn. Laat de brief zijn hart raken en hierdoor emotionele rust geven aan allemaal.
Anoniem
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


dat ik gauw een weer een baan mag vinden wat bij mijn hart ligt en waar ik gelukkig van wordt.
Anoniem
Ik bid mee! - 9 mensen bidden mee


Dat ik vandaag mijn toetsen goed mag maken. Ik sta er namelijk niet zo goed voor en ben bang dat ik het niet haal.
Ik bid mee! - 6 mensen bidden mee


Dat God mijn familie mag beschermen en me broer die over acht dagen gaat vliegen naar Vietnam en een behouden heen en terug vlucht mag hebben,Dank U Here God.
Ik bid mee! - 6 mensen bidden mee


Ik wil graag bidden voor mijn financiële crisis en voor een breakthrough in mijn financiën. Ik moet verhuizen en heb nog steeds geen huis. Bidden voor mijn voor een nieuwe woning. Amen Amen dank U Jezus Christus.
Anoniem
Ik bid mee! - 9 mensen bidden mee


Graag vraag ik gebed voor meer ware vriendschap in mijn en ons leven. Mag God nieuwe liefdesbanden maken. Dank u voor uw gebed!
Anoniem
Ik bid mee! - 6 mensen bidden mee