Bid mee of voeg je gebed toe!

 
 

Voeg je gebed toe!

250
Here God, laten de mensen respect hebben voor alle dieren . Omring de dieren met respect en liefde en laat de mensen inzien dat ze hen niet verwaarlozen en mishandelen. bij slachthuizen van varkens/vee laten inzien dat het diervriendelijk gaat!!
Anoniem
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Lieve Vader, ik vraag U om Uw hulp voor mijn moeder, die last heeft van artrose en een ongewenste bolling van de rug. Genees haar alstublieft en zegen ook haar huwelijk aUb, in Jezus Naam, Amen
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Ik vraag gebed voor redding van mijn kinderen, alsook voor mijn man en schoondochter. Voor mijn jongste zoon die in een diep dal zit. Dat hij nieuwe levensvreugde en levenskracht ontvangt, dat Hij Jezus aanneemt als zijn Redder en Verlosser, dat hij
Anoniem
Ik bid mee! - 7 mensen bidden mee

1Dank u God dat onze puberzoon nu veel minder somber en verdrietig is. Dank u dat er mensen hebben meegebeden. Hij is minder somberder en ik maak me minder zorgen nu om hem. De kracht van het gebed is al meerder keren bevestigd.
Anoniem
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


God, het is geweldig dat u honden heeft geschapen met een bedoeling. Ze brengen vreugde in mensen hun leven en kunnen levens weer draaglijk maken Een dier kan ons laten beseffen waar het echt draait om in het leven om genegenheid, eerlijkheid,trouw.
Anoniem
Ik bid mee! - 2 mensen bidden mee


Ik dank u Vader voor de genezing van mijn vrouw Heleen. Toen Uw zoon uitriep aan het kruis 'het is volbracht'stierf Hij voor onze zonden en ziekten. Dank U voor 4 mei dat wij haar genezing lijfelijk zullen mogen aanschouwen.
Ik bid mee! - 8 mensen bidden mee


Bijbeltekst van de dag

Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ​Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ​opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Willen jullie bidden voor me, ben al heel lang ziek en moe van het slechte slapen. Gaat steeds slechter met me. Gods zegen jullie allen!
Ik bid mee! - 8 mensen bidden mee


Here U kent mij ik vraag aan U of U mij wilt genezen van mij rug klachten (tinteling linkerbeen) en ik vertrouw op U Here U bent de Redder,Genezer tot in Eeuwigheid, DanK Here voor alles wat U in mij Leven hebt gedaan.
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


God, wees met allen in de wereld die enorm verdriet hebben om hun dierbaren die overleden of gewond zijn na aanslagen. Laat liefde overwinnen en de strijd stoppen. Wees hen bij en laat uw goedheid overwinnen.
Anoniem
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


dat een zoon/broer zijn ouders/broers bij hem laat komen om hem te ondersteunen tijdens zijn ziekte en dat ze nu welkom zijn. Laat de brief zijn hart raken en hierdoor emotionele rust geven aan allemaal.
Anoniem
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


dat ik gauw een weer een baan mag vinden wat bij mijn hart ligt en waar ik gelukkig van wordt.
Anoniem
Ik bid mee! - 6 mensen bidden mee


Dat ik vandaag mijn toetsen goed mag maken. Ik sta er namelijk niet zo goed voor en ben bang dat ik het niet haal.
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Dat God mijn familie mag beschermen en me broer die over acht dagen gaat vliegen naar Vietnam en een behouden heen en terug vlucht mag hebben,Dank U Here God.
Ik bid mee! - 6 mensen bidden mee


Ik wil graag bidden voor mijn financiële crisis en voor een breakthrough in mijn financiën. Ik moet verhuizen en heb nog steeds geen huis. Bidden voor mijn voor een nieuwe woning. Amen Amen dank U Jezus Christus.
Anoniem
Ik bid mee! - 6 mensen bidden mee


Graag vraag ik gebed voor meer ware vriendschap in mijn en ons leven. Mag God nieuwe liefdesbanden maken. Dank u voor uw gebed!
Anoniem
Ik bid mee! - 6 mensen bidden mee


Vader, mag de overstap naar nieuwe medicijnen goed verlopen voor Danielle, in Jezus Naam. Ik dank u!
Anoniem
Ik bid mee! - 8 mensen bidden mee


20 Jaar rugpijn en een stijve rug had mijn moeder, nu is de pijn verdwenen en de rug weer soepel. Gebeurd in een periode van intensief gebed (meerdere keren per dag een rozenhoedje en dagelijks de eucharistie) van mij voor mijn moeder. Bedankt God
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Dat God mijn Schepper mijn Vader mijn dokter me zou willen genezen van mijn ongemakken en de pijn die ik heb in de organen dit duurt nu al vele maanden ook mijn dokter weet niet wat de oorzaak is ik geloof dat hij me genezen zal.
Ik bid mee! - 7 mensen bidden mee


Voor mijn 8 kinderen en hun partners en voor mijn 8 kleinkinderen dat ze allen Gods weg zullen bewandelen en zijn wil zouden volgen dat ook zij het licht van onze Here Jezus zouden verspreiden in hun omgeving dat ze God loven
Ik bid mee! - 5 mensen bidden mee


Dat de opstanding en de opname er spoedig mogen aan komen God uw kinderen kijken er zo naar uit dat Jezus spoedig Uw wil zal laten geschieden in de Hemel als op aarde.
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee

1Voor alle ongeboren down kindjes dat God hun ouders helpt met de juiste beslissing te nemen in verband met hun ongeboren kindjes opdat deze kinderen mogen het levens licht zien en op groeien in Gods liefde
Ik bid mee! - 8 mensen bidden mee


Voor alle kinderen met kanker dat God hen zou genezen naar zijn wil God houd van alle kinderen hoe klein ze ook zijn geloof in God brengt leven en genezing.
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Voor Arno 10 jaar geeft hersenkanker dokters hebben hem opgeheven ouders blijven geloven dat God hem genezen zal moge God hen hier in ook zegenen en hem genezen.
Ik bid mee! - 10 mensen bidden mee


Voor Gods ingrijpen in alle onrecht in deze wereld bescherming voor zijn kinderen.
Ik bid mee! - 5 mensen bidden mee


Voor mijn moeder ze heeft alzheimer dementie zou dringend naar rusthuis moeten voorlopig geen plaats Gods zegen in de zoektocht.
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee