Bid mee of voeg je gebed toe!

 
 

Voeg je gebed toe!

250
dat een zoon/broer zijn ouders/broers bij hem laat komen om hem te ondersteunen tijdens zijn ziekte en dat ze nu welkom zijn. Laat de brief zijn hart raken en hierdoor emotionele rust geven aan allemaal.
Anoniem
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


dat ik gauw een weer een baan mag vinden wat bij mijn hart ligt en waar ik gelukkig van wordt.
Anoniem
Ik bid mee! - 1 iemand bidt mee


Dat ik vandaag mijn toetsen goed mag maken. Ik sta er namelijk niet zo goed voor en ben bang dat ik het niet haal.
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Dat God mijn familie mag beschermen en me broer die over acht dagen gaat vliegen naar Vietnam en een behouden heen en terug vlucht mag hebben,Dank U Here God.
Ik bid mee! - 5 mensen bidden mee


Ik wil graag bidden voor mijn financiële crisis en voor een breakthrough in mijn financiën. Ik moet verhuizen en heb nog steeds geen huis. Bidden voor mijn voor een nieuwe woning. Amen Amen dank U Jezus Christus.
Anoniem
Ik bid mee! - 5 mensen bidden mee


Graag vraag ik gebed voor meer ware vriendschap in mijn en ons leven. Mag God nieuwe liefdesbanden maken. Dank u voor uw gebed!
Anoniem
Ik bid mee! - 5 mensen bidden mee


Bijbeltekst van de dag

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Vader, mag de overstap naar nieuwe medicijnen goed verlopen voor Danielle, in Jezus Naam. Ik dank u!
Anoniem
Ik bid mee! - 7 mensen bidden mee


20 Jaar rugpijn en een stijve rug had mijn moeder, nu is de pijn verdwenen en de rug weer soepel. Gebeurd in een periode van intensief gebed (meerdere keren per dag een rozenhoedje en dagelijks de eucharistie) van mij voor mijn moeder. Bedankt God
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Dat God mijn Schepper mijn Vader mijn dokter me zou willen genezen van mijn ongemakken en de pijn die ik heb in de organen dit duurt nu al vele maanden ook mijn dokter weet niet wat de oorzaak is ik geloof dat hij me genezen zal.
Ik bid mee! - 7 mensen bidden mee


Voor mijn 8 kinderen en hun partners en voor mijn 8 kleinkinderen dat ze allen Gods weg zullen bewandelen en zijn wil zouden volgen dat ook zij het licht van onze Here Jezus zouden verspreiden in hun omgeving dat ze God loven
Ik bid mee! - 5 mensen bidden mee


Dat de opstanding en de opname er spoedig mogen aan komen God uw kinderen kijken er zo naar uit dat Jezus spoedig Uw wil zal laten geschieden in de Hemel als op aarde.
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Voor alle ongeboren down kindjes dat God hun ouders helpt met de juiste beslissing te nemen in verband met hun ongeboren kindjes opdat deze kinderen mogen het levens licht zien en op groeien in Gods liefde
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Voor alle kinderen met kanker dat God hen zou genezen naar zijn wil God houd van alle kinderen hoe klein ze ook zijn geloof in God brengt leven en genezing.
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Voor Arno 10 jaar geeft hersenkanker dokters hebben hem opgeheven ouders blijven geloven dat God hem genezen zal moge God hen hier in ook zegenen en hem genezen.
Ik bid mee! - 7 mensen bidden mee


Voor Gods ingrijpen in alle onrecht in deze wereld bescherming voor zijn kinderen.
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Voor mijn moeder ze heeft alzheimer dementie zou dringend naar rusthuis moeten voorlopig geen plaats Gods zegen in de zoektocht.
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Voor Luthart Zij geeft een heup gebroken en is ook al geopereerd voor goed herstel met Gods zegen.
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Voor Niels Charis en de kinderen zij hebben een zware geestelijke strijd zij werken tot Gods eer in Afrika Gods bescherming
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Voor Nathan oververmoeid zou eens naar de slaapkliniek moeten gaan Gods wijsheid en leiding in medicatie enz.
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Mauris zou dringend drie overbruggingen moeten hebben en één nieuwe hartklep maar hij is voorlopig te zwak dat God hem mag aansterken.
Ik bid mee! - 3 mensen bidden mee


Vraag aan God genezing voor Koen met veel gezondheidsproblemen hij zou ook op pensioen geplaatst worden hij is al 2 jaar niet meer aan het werk
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Mijn dochter Laetitia zou zo graag nog eens gezegend worden door god om zwanger te mogen worden.
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Mijn schoondochter Sabrina zou zo graag God zegen ontvangen uit Gods hand om nogmaals één keer zwanger te mogen worden
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee


Vraag aan God dat hij mijn twee dochters zou willen zegenen dat ze tot einde juni werk mogen hebben als kleuterjuf.
Ik bid mee! - 5 mensen bidden mee


Dat mijn twee dochters tot het einde van school jaar werk mogen hebben als kleuterjuf
Ik bid mee! - 4 mensen bidden mee